Privacybeleid

https://28sept.abortionright.eu is een website van het Abortion Right Platform (gevestigd op de Campus de la Plaine van de ULB, CP 236, 1050 Brussel).

Het Abortion Right Platform verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzameling en verwerking van uw gegevens, uitgevoerd vanaf de website https://28sept.abortionright.eu, in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 (Verordening nr. 2016/769).

Voor elke informatie of uitoefening van uw rechten op de verwerking van persoonsgegevens beheerd door het Abortion Right Platform, kunt u uw verzoek sturen via:

  • e-mail: contact@abortionright.eu
  • ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres
    Abortion Right Platform
    Campus de la Plaine - ULB CP. 236
    1050 Brussel

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en ge bruikers vans de site 28sept.abortionright.eu

Contact- en informatieaanvraagformulieren

De persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt bij het versturen van een formulier of een verzoek om informatie worden door het Abortusrecht Platform alleen verwerkt om te kunnen reageren op het verzoek van de gebruiker.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden enkel doorgegeven aan het personeel dat belast is met de behandeling van de verzoeken. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten het Abortus Right Platform wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van het verzoek van de gebruiker. In geen geval worden ze verwerkt voor commerciële doeleinden.

Abonnement op de nieuwsbrief

Bij inschrijving op onze elektronische mailinglijst worden de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen in de contactendatabase van het Abortus Recht Platform en bij MailChimp, een externe dienst voor lijstbeheer en e-mailing. Door u in te schrijven op onze mailinglijst gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Deze persoonlijke gegevens worden alleen bewaard en gebruikt voor de communicatiedoeleinden zoals gespecificeerd op het moment van inschrijving. In geen geval zullen ze worden verwerkt voor commerciële doeleinden.

Cookiebeleid

Zie ons cookiebeleid.